Metrópolis

Originalment, una metròpoli, literalment una “ciutat mare”, era la ciutat o estat que colonitzava noves àrees. Actualment una metròpoli és una ciutat o àrea urbana molt gran, que actua com a centre econòmic, polític i cultural significatiu per a un país o regió, i un centre important per a connexions regionals o internacionals i comunicacions.En l’ús modern la paraula ha vingut referir-se a una àrea metropolitana, un conjunt de ciutats adjacents i interconnectades, agrupades al voltant d’un centre urbà essencial. En aquest sentit «metropolità» normalment significa “el que abasta la metròpoli sencera”.

The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory

Ananya Roy (2007)

This paper calls for ‘new geographies’ of imagination and epistemology in the production of urban and regional theory. It argues that the dominant theorizations of global city-regions are rooted in the EuroAmerican experience and are thus unable to analyse multiple forms of metropolitan modernities. By drawing on the urban experience of the global South, the paper presents new conceptual vectors for understanding the worlding of cities, the production of space, and the dynamics of exurbanity. It makes the case that such area-based knowledge deepens recent theoretical attempts to articulate a relational study of space and place.

Download document