Models de desenvolupament local

Els models de desenvolupament local es focalitzen en reptes, fan èmfasi en la promoció de determinats factors de desenvolupament i orienten des de les condicions de cada territori la definició d’estratègies.

En la literatura actual i la major part de pràctiques renovadores els aspectes estrictament econòmics es relacionen amb les dimensions social i ambiental, incloent els trets físics per exemple derivats de l’ordenació urbana, constituint “models de desenvolupament” que, de fet, proposen visions globals del territori articulades sobre aspectes com el talent, la creativitat, la transició energètica, la cooperació, etc.