Factors del desenvolupament local

Els factors de desenvolupament són aquells elements o qualitats que contribueixen al procés de dinamització local. Els factors es poden classificar de diverses maneres, a partir de la naturalesa dels factors, de l’escala, del grau d’incidència, etc. Des del punt de vista temàtic, es poden diferenciar quatre grans àmbits en els factors de desenvolupament: territorials, econòmics, socials i de governança.

Factors de desenvolupament econòmic local agrupats en els 4 principals temes: