Valoritzar

La dimensió del desenvolupament econòmic local amb projecció global. Es tracta de la dimensió predominant en els darrers anys, en els que s’han mobilitzat recursos per la promoció econòmica, amb un clar protagonisme del foment de l’emprenedoria i la innovació com a palanques d’accés de la producció local als mercats globals a partir de la posada en valor dels recursos del territori. L’escala supramunicipal sembla la més adient per a aquesta dimensió, per tal d’assolir la massa crítica necessària per optimitzar recursos i generar impactes rellevants.

A continuació es presenten 10 experiències d’interès realitzades els darrers anys a la província de Barcelona:

Igualada Leather Clúster Barcelona

El projecte d’Igualada Leather Cluster Barcelona està format pels següents actius:

  • 28 empreses adoberes agrupades al Gremi de Blanquers d’Igualada.
  • La Càtedra A3 d’empresa i el nou Campus Universitari UPC, com a centres que aporten investigació, innovació i formació al sector.
  • La depuradora IDR dels adobers, planta pionera a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials.
  • El Museu de la Pell i el de cal Granotes, que il·lustren la història de l’activitat adobera a Igualada des del segle XIV.
  • L’edifici J. Bella Cluster Club, seu del clúster de la pell d’Igualada i centre europeu d’interpretació de la pell de qualitat.
  • L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, l’única escola de Catalunya que imparteix el cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania en Cuir.
  • El Parc d’Innovació de la Pell i Marroquineria.

Aquest projecte, liderat per l’Ajuntament d’Igualada i el Gremi de Blanquers respectivament, busca la consagració del clúster de la pell d’Igualada com a referent internacional de la pell de qualitat, posa en valor la història de la indústria adobera a la ciutat i reforça l’aposta per la innovació i la universitat en el sector de la pell.

 

+ informació “Informe territorial de la província de Barcelona”

Estratègia RIS3 Baix Llobregat

L’estratègia RIS3 per al Baix Llobregat és una agenda de transformació econòmica integral d’escala territorial, basada en la innovació, la recerca i la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix. Inclou tres elements principals: considerar el context global, és a dir, identificar els avantatges comparatius a nivell mundial; prioritzar l’especialització seleccionant les àrees d’activitat o de coneixement amb major potencial d’excel·lència; i promoure la diversitat relacionada, això és la connexió entre sectors, activitats, tecnologies, coneixements, etc. La massa crítica i el lideratge col·laboratiu han de caracteritzar també els projectes de RIS3.

Vehicle Elèctric a la Riera de Caldes

L’Ajuntament de Riera de Caldes aposta pel Vehicle Elèctric com un projecte clau en el què incorporar empreses del territori. L’objectiu és introduir noves empreses a les oportunitats que ofereix aquest sector, en particular, aquelles especialitzades en fabricació, manteniment i reparació de vehicles de dues rodes. D’altra banda, es preveu continuar formant professionals en el manteniment i la reparació de vehicles elèctrics, especialment els lleugers, i ampliar la cartera de serveis del nou Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE), posat en marxa l’any 2014.
+ informació Riera de Caldes 

Campus de l’Alimentació de Torribera

Impulsat per la Universitat de Barcelona, té per objectiu potenciar l’àmbit de l’alimentació des de d’un vesant docent, oferint un entorn universitari dedicat a les ciències relacionades amb l’alimentació amb ensenyaments de grau i màster, la dimensió de recerca coordinada per l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB) i activitats de transferència i difusió al sector productiu i a la societat en general.

Parc Agrari del Baix Llobregat

El Parc Agrari del Baix Llobregat és un projecte consolidat, però que avui presenta reptes renovats. Entre aquests reptes se situa el propi manteniment de l’espai, inserit en una zona periurbana amb una forta pressió, però que juga un paper clau en el mosaic paisatgístic, ambiental i socioeconòmic del Llobregat i del conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona. El Parc actua en tres eixos particularment rellevants en clau de futur: l’impuls de la comercialització de proximitat per tal de consolidar les vendes de productes per mantenir les rendes de la pagesia; facilitar l’accés a la terra; i involucrar el conjunt de la societat en el seu funcionament i manteniment, en especial els més joves.
+ informació Xarxa de Parcs Naturals – Diputació de Barcelona

Catalonia Innovation Triangle

El “Catalonia Innovation Triangle” (CIT) és un entorn d’excel·lència empresarial i tecnològica clau dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, creat per esdevenir un dels entorns de coneixement més avançats a nivell mundial. Aquesta entitat, constituïda el febrer de 2008, és una aliança estratègica entre els municipis de Sant Cugat del Vallès, Rubí i Cerdanyola del Vallès, per sumar les seves potencialitats en termes de centres d’investigació, parcs empresarials i campus universitaris.El CIT representa la integració i desenvolupament de l’activitat econòmica, científica i tecnològica d’una àrea que comprèn, a dia d’avui, 200.000 habitants, 10.000 empreses i 90.000 treballadors; i on es genera el 3% de l’activitat econòmica de Catalunya. A la vegada, la presència dels 58.600 estudiants, 4.130 investigadors i 242 empreses de recerca el posicionen com un dels clústers en recerca i innovació amb més potencial del Sud d’Europa.Entre els principals actius del CIT destaquen el Sincrotró Alba, el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona o ESADE Creàpolis, tots ells exemplars de la innovació i competitivitat que el CIT representa.
+ informació Barcelona International Region

Regió vinícola

Amb l’objectiu de fer de la viticultura un motor de l’economia local i regional, trobem diverses iniciatives amb voluntats convergents. Hi destaca la consolidació del clúster del sector vitivinícola de Catalunya, INNOVÍ, amb un important arrelament al Penedès. Cerca la millora de la competitivitat de les empreses vitivinícoles i dels sectors auxiliars, amb particular atenció a les estratègies d’innovació. Per la seva banda, la xarxa RECEVIN, de la qual formen part Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, treballa a nivell europeu en l’intercanvi d’experiències en diversos àmbits vinculats al vi, com la qualitat del producte, la cultura del vi, l’enoturisme i el medi tenint la seu de la secretaria general a Vilafranca.
+ informació INNOVI

Maresme Marítim

Organitzar i impulsar la xarxa d’interrelacions, col·laboracions i sinèrgies entre el mar i les activitats socioeconòmiques com aposta per a dinamitzar l’economia i l’ocupació de tota la comarca. Avui són prop de cinc-centes les empreses i agents del Maresme vinculades al mar, distribuïts entre diferents subsectors i especialitzacions. El projecte, d’una banda, promou ofertes formatives adequades a les necessitats empresarials actuals i emergents. Per altra banda, fomenta les col·laboracions empresarials entre els diferents àmbits del sector marítim per tal de generar noves activitats i llocs de treball.
+ informació Informe territorial de la província de Barcelona 2016

Carta del Paisatge del Lluçanès

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. La carta és impulsada pel Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès. S’ha realitzat un procés participatiu i s’han consensuat els principis fonamentals obtinguts del buidatge dels tallers de participació, agrupats en cinc blocs: un paisatge per aprendre, un paisatge per viure-hi, un paisatge de gaudir, un paisatge per treballar i un paisatge per compartir. S’inicia a partir d’ara la campanya d’adhesió i s’elaborarà un programa d’actuacions a través dels compromisos que els agents de la comarca creguin oportuns per continuar treballant plegats pel paisatge del Lluçanès.
+ informació Carta Paisatge Lluçanès

Terrassa Orbital 40

Orbital 40 promou el desenvolupament econòmic i social de Terrassa i l’àmbit metropolità de Barcelona, i la millora de la seva competitivitat empresarial i l’atracció i retenció de talent a la ciutat, mitjançant la creació dels espais i les condicions d’entorn òptimes per al desenvolupament d’activitats de R+D+I i la transferència de coneixement i tecnologia a les empreses. Entre els objectius del projecte figuren crear oportunitats de negoci; facilitar la creació i creixement d’empreses innovadores de base tecnològica o basades en el coneixement; aportar valor a les empreses de l’entorn; generar ocupació i construir espais atractius per als treballadors de l’economia del coneixement; i estimular la transferència de coneixement i tecnologia.
+ informació ORBITAL.40