Atraure

La dimensió que podríem anomenar de participació local en el desenvolupament econòmic global, que significa entendre el territori i els seus recursos com a plataforma al servei de l’activitat econòmica globalitzada. És la dimensió més clàssica de la promoció econòmica: atracció d’inversions d’empreses multinacionals, grans infraestructures i equipaments, etc. Una dimensió, però, en la qual l’escala municipal, en especial a casa nostra, resulta clarament insuficient, de manera que l’escala més efectiva, a nivell de planificació, ordenació i gestió és la regional i, en tot cas, la metropolitana.

A continuació es presenten 10 experiències d’interès realitzades els darrers anys a la província de Barcelona:

Viladecans, centre logístic i de negoci

El Parc de Negocis, impulsat pel consistori, oferirà un total d’un milió de metres quadrats d’oficines i àrees polivalents i un complet catàleg de serveis per facilitar el desenvolupament de l’activitat empresarial en un entorn professional de gran rellevància.En aquest sentit, l’Ajuntament de Viladecans, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, ha facilitat la implantació d’empreses posicionades en el sector de la mobilitat, envers la creació de sinergies amb el Parc Aerospacial i de la Mobilitat establert a Viladecans i les empreses del territori que treballen en el marc del clúster 6m, centrat a promoure aquest territori com a laboratori de millores en el sector de la mobilitat.
+ informació: Barcelona International Region

Mobile World Congress

Combinació de l’exposició més gran del món per a la indústria de la telefonia mòbil i un congrés on participen alts càrrecs d’empreses d’operadors mòbils, venedors i propietaris de contingut de tot el món. Es celebra a Barcelona des del 2006 i està organitzada per GSMA. El 2016 es van enregistrar el major nombre d’assistents (101.000).
+ informació: Mobile World Congress

ESA BIC Barcelona

La incubadora d’empreses de l’Agència Espacial Europea-ESA BIC (Business Incubation Center) de Barcelona està ubicada a l’edifici RDIT del Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels. El seu objectiu és donar suport i expertesa tècnica per a la creació d’empreses innovadores en el sector aeroespacial. Així es configura com un espai de coworking, de generació de coneixement, d’innovació, de millora professional i de creació d’ocupació. És un projecte que involucra Barcelona Activa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la UPC i Caixa Capital Risc. S’adreça a empreses de recent creació amb menys de cinc anys d’activitat que basin el seu negoci en l’ús de sistemes o tecnologies espacials per desenvolupar productes, serveis o aplicacions a altres sectors. Es preveu acollir-hi, fins el 2018, al voltant de quaranta startups tant locals com internacionals.Les empreses incubades tenen accés al coneixement tècnic i científic de l’equip de l’Agència Espacial Europea, així com de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
+ informació ESA Business Incubation Centres 

GeoParc de la Catalunya Central

El Parc Geològic i miner de la Catalunya Central és un projecte que té un objectiu doble: per un costat, la conservació del patrimoni geològic i miner del Bages i, per l’altre, que tot aquest espai s’integri dins d’una estratègia territorial de desenvolupament econòmic sostenible. Es relliguen singularitats excepcionals com les Coves del Toll i les Coves de Salnitre, els relleus de Montserrat i Sant Llorenç del Munt amb la conca potàssica de rellevància mundial i el museu de geologia. El geoturisme es planteja com una activitat que sustenta, o fins i tot millora, la singularitat d’un territori. Es promou a través d’una oferta que integra la cultura, el medi ambient, el patrimoni i el foment del benestar dels residents.GeoParc. Mundial UNESCO de la Catalunya Central
+ informació GeoParc
 

Centre tecnològic i empresarial Esport Parc Internacional de Sant Cugat

El projecte Esportparc Internacional preveia crear a Sant Cugat del Vallès un parc empresarial del sector esportiu, un centre d‟innovació i tecnologia esportiva, residències per a esportistes i una clínica especialitzada en esport i sala, entre altres instal·lacions. En total ocuparia unes 7 hectàrees a l‟entorn de les instal·lacions del Centre d‟Alt Rendiment (CAR). Al llarg del 2010 es va aprovar el pla especial urbanístic i el pla de millora urbana que havia de permetre la seva execució i el setembre del mateix any es van adjudicar les obres per 47,5 milions d‟euros. El juny de 2011 el nou Govern de la Generalitat va frenar les obres pel seu elevat cost d‟inversió i per la manca d‟interès de les empreses del sector en ubicar-se fora d‟un entorn urbà. A finals d‟any la Direcció General d‟Esports va procedir a la dissolució del projecte per bé que va assegurar que es continuaria apostant per la recerca i la innovació dins les mateixes instal·lacions del CAR.SCOT. Centre tecnològic i empresarial Esport Parc Internacional de Sant Cugat
+ informació Observatori de Projectes i debats territorials de Catalunya (SCOT)

Pla Director de l’embassament de la Baells

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà, vinculada al Consell Comarcal, va proposar l‟any 2013 un pla director de l’embassament de la Baells, amb l’objectiu d’afavorir les activitats turístiques, esportives i lúdiques en aquesta massa d’aigua. El juliol de 2013 l‟Agència Catalana de l‟Aigua hi va donar suport al considerar que aquesta funció era compatible amb l‟abastament d‟aigua a l‟àrea metropolitana de Barcelona, la generació hidroelèctrica i la regulació enfront d‟avingudes. L‟any 2014 les dues agències van signar un conveni per tal que el Consell Comarcal pogués gestionar les activitats que es duen a terme a l‟embassament a l‟espera que es redactés el Pla director, el qual ha de definir els usos i activitats a impulsar i que es podria aprovar l‟estiu de 2016.Consell comarcal del Berguedà. Dinamització de l’embassament de la Baells.
+ informació Consell comarcal del Berguedà

Port de Barcelona. Ampliació

L’any 2001 es van iniciar les obres d‟ampliació del port de Barcelona -des de les 558 hectàrees fins a les 1.300 gràcies al desviament del riu Llobregat- que es van enllestir el 2004. Fruit d‟aquest creixement el 2007 es va ampliar la Zona d‟Activitats Logístiques del Prat de Llobregat. Així mateix el setembre de 2012 es va inaugurar la nova terminal de contenidors del Moll Prat, anomenada Barcelona European South Terminal (BEST), de 100 hectàrees de superfície, 1.500 metres de moll d‟atracada i 18 grues gegants. Pot transportar contenidors amb tota mena de productes (alimentaris, tèxtils, maquinària…) i pretén captar bona part del tràfic marítim entre Àsia i el nord d‟Europa. 
+ informació Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya (SCOT)

Espai aeri per a Drons del Moianès

L’espai aeri per a drons del Moianès és d’ús civil i és el primer a Catalunya. Les instal·lacions les gestiona una empresa catalana fabricant d’aquests aparells no tripulats i està obert a qualsevol empresa o universitat per a projectes científics, mediambientals i humanitaris.Les instal·lacions de l’empresa Catuav a Moià (Bages) han servit de base de proves del projecte europeu Icarus. Universitats, centres tecnològics i empreses de la desena de països implicats en la iniciativa s’han trobat per validar les funcionalitat de dos vehicles no tripulats (‘drones’) especialitzats en les operacions de recerca i rescat en el marc de grans catàstrofes.
+ informació (Regió 7) “Moià es converteix en un centre de proves de ´drones´ especialitzats en catàstrofes” 

Pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona

El Pla de Màrqueting Turístic marca quina ha de ser l’estratègia a seguir i es configura, així, com un full de ruta precís i necessari per a la coherència i la cohesió de totes les actuacions de promoció turística de la destinació que conforma la província de Barcelona.Aquest pla suposa una anàlisi exhaustiva de la situació actual del turisme a la província de Barcelona en el context nacional i internacional, una proposta de formulació estratègica i un pla operacional detallat, amb accions específiques a curt, mitjà i llarg termini, així com la seva concreció temporal i pressupostària.
+ informació Pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona

Districte cultural de l’Hospitalet

El Districte Cultural és un projecte de regeneració cultural, econòmica i urbanística d’una àrea urbana industrial en progressiu desús a la ciutat de l’Hospitalet. I consta de dos eixos bàsics d’actuació des de l’ajuntament:

  • Fer la mediació per a que projectes culturals de qualitat s’instal·lin al districte.
  • Organitzar activitats de dinamització cultural a la zona.

La idea és que sigui un espai de referència dins l’àrea metropolitana de Barcelona per acollir empreses i iniciatives de creació i difusió dins el sector de la cultura. El Districte Cultural és una aposta de la ciutat de L’Hospitalet perquè la cultura jugui un element central en la seva acció municipal i en el seu creixement futur.

Es tracte d’un projecte de vocació metropolitana que neix amb la voluntat d’establir sinèrgies amb Barcelona i altres municipis del nostre entorn que facin possible la unitat d’acció necessària perquè les indústries culturals catalanes es desenvolupin i es projectin en l’àmbit internacional.

 

+ informació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona