Resultat enquesta

L’enquesta a experts es va dissenyar  amb l’objectiu conèixer la percepció dels tècnics en desenvolupament locals sobre els problemes actuals i les perspectives futures del desenvolupament econòmic del municipi o territori.

Per a cada pregunta es demanava a propòsit de la percepció sobre la situació actual així (rellevància) com la importància que cadascun dels elements del qüestionari podria tenir en el futur (expectatives de futur).

L’enquesta es va enviar a uns 2.000 experts en el desenvolupament econòmic local de la província de Barcelona. Hi va haver una participació de 451 persones de 155 municipis diferents de la província (50% del total). La població d’aquests municipis representa el 90% del total de població de la província de Barcelona.

Descarregar resultats de l’enquesta

respostes_municipi_v3