Activitats realitzades

L’AtlesDEL és un procés de debat i generació de coneixement compartit entre professionals de desenvolupament econòmic local. Entre les activitats realitzades destaquen la consulta a experts en la qual han participat 451 professionals de la demarcació. També s’han realitzat tallers amb experts per tal de validar i aprofundir en les conclusions de l’enquesta. Una tercera activitat ha estat introduir l’enfocament de marca als models de desenvolupament. En aquest sentit s’ha elaborat un decàleg per construir una marca territorial.

Territorialització d’alguns dels factors més rellevants: dinamisme empresarial, serveis DEL i accessibilitat