AtlesDEL

Atles del desenvolupament econòmic local

Els models de desenvolupament local que actualment es proposen ofereixen respostes diferents als reptes globals que afecten els municipis. Els models fan èmfasi en la promoció d’uns factors de desenvolupament en relació amb d’altres, i orienten el disseny de les estratègies de desenvolupament més adequades per a cada territori. A diferència de les teories i models de desenvolupament econòmic plantejats en la literatura econòmica, els nous models es presenten sovint com a visions integrals de la ciutat o del territori, i per tant són més comprensibles i faciliten processos oberts de debat públic. La reflexió prèvia sobre models i factors de desenvolupament és en tot cas molt útil en els processos de deliberació sobre estratègies de desenvolupament entre agents socials i econòmics locals.